31.286

Aanpassing in enkele uitvoeringswetten inzake overeenstemming met de Uitvoeringswet EG-bewijsverordeningtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Aanpassing van de wet van 11 december 1980, houdende uitvoering van het op 18 maart 1970 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en handelszaken (Stb. 653), de wet van 24 december 1958, houdende uitvoering van het op 1 maart 1954 te 's-Gravenhage ondertekende verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering (Stb. 677) en de wet van 12 juni 1909 tot uitvoering van het op 17 juli 1905 te 's-Gravenhage gesloten verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering (Stb. 141) aan de Uitvoeringswet EG-bewijsverordening
ingediend 26-11-2007 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2007-10-05      
advies 2007-10-18 13    
nader rapport 2007-11-19   32  
indiening 2007-11-26   7  
Tweede Kamer
stemming 2008-09-25     304
subtotaal       304
Eerste Kamer
eindverslag 2008-10-06 11    
stemming 2008-10-07 1    
subtotaal   12   12
Staatsblad
publicatie wet 2008-10-23   16  
totalen
TK + EK       316
totaal       384

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK