31.430

Experimentenwet BI-zonestype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Tijdelijke regels voor experimenten met een gebiedsgerichte bestemmingsheffing ten behoeve van aanvullende activiteiten van samenwerkende ondernemers mede in het publiek belang (Experimentenwet BI-zones)
ingediend 18-04-2008 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2007-07-06      
advies 2007-08-24 49    
nader rapport 2008-04-14   234  
indiening 2008-04-18   4  
Tweede Kamer
behandeling 2008-12-04     230
stemming 2008-12-09     5
subtotaal       235
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2009-01-28 50    
memorie van antwoord 2009-02-17   20  
eindverslag 2009-03-10 21    
stemming 2009-03-17 7    
subtotaal   78 20 98
Staatsblad
publicatie wet 2009-04-09   23  
totalen
TK + EK       333
totaal       643

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 9 december 2008
    stemming (aangenomen, voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk) Handelingen TK 2008/2009, nr. 34, blz: 2968
  • 4 december 2008
    voortzetting behandeling Handelingen TK 2008/2009, nr. 33, blz: 2917-2923
  • 24 september 2008
    behandeling Handelingen TK 2008/2009, nr. 5, blz: 246-266