31.493

Implementatie aanpassing reizigersvrijstellingtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968, de Wet op de accijns en de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten in verband met Richtlijn nr. 2007/74/EG van de Raad van de Europese Unie van 20 december 2007 (PbEU L 346) (Implementatie aanpassing reizigersvrijstelling)
ingediend 05-06-2008 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2008-03-13      
advies 2008-03-28 15    
nader rapport 2008-06-02   66  
indiening 2008-06-05   3  
Tweede Kamer
behandeling 2008-10-30     147
stemming 2008-10-30     0
subtotaal       147
Eerste Kamer
eindverslag 2008-11-04 5    
stemming 2008-11-11 7    
subtotaal   12   12
Staatsblad
publicatie wet 2008-11-27   16  
totalen
TK + EK       159
totaal       259

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 30 oktober 2008
    stemming (zonder stemming aangenomen) Handelingen TK 2008/2009, nr. 18, blz: 1279
  • 30 oktober 2008
    behandeling Handelingen TK 2008/2009, nr. 18, blz: 1275-1279