31.358

Toestaan elektronische verzekeringspolissen, andere onderhandse akten en algemene voorwaardentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van enige bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek teneinde naast het in deze bepalingen gestelde vereiste van schriftelijkheid ook ruimte te bieden aan de ontwikkelingen op het gebied van het elektronisch verkeer
ingediend 25-02-2008 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2007-11-26      
advies 2008-01-18 53    
nader rapport 2008-02-08   21  
indiening 2008-02-25   17  
Tweede Kamer
behandeling 2008-11-26     275
stemming 2008-12-02     6
subtotaal       281
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2009-01-30 59    
memorie van antwoord 2009-06-05   126  
nader voorlopig verslag 2009-09-30 117    
nadere memorie van antwoord 2010-02-05   128  
eindverslag 2010-02-09 4    
stemming 2010-02-16 7    
subtotaal   187 254 441
Staatsblad
publicatie wet 2010-06-30   134  
totalen
TK + EK       722
totaal       947

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 2 december 2008
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2008/2009, nr. 31, blz: 2641
  • 26 november 2008
    behandeling Handelingen TK 2008/2009, nr. 29, blz: 2498-2507