31.522

Uitvoeringswet EG-betekeningsverordeningtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken («de betekening en de kennisgeving van stukken»), en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1348/ 2000 (PbEU L 324/79)
ingediend 30-06-2008 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2008-06-30      
Tweede Kamer
stemming 2008-11-27     150
subtotaal       150
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2009-03-06 99    
memorie van antwoord 2009-05-15   70  
eindverslag 2009-05-19 4    
stemming 2009-05-26 7    
subtotaal   110 70 180
Staatsblad
publicatie wet 2009-06-09   14  
totalen
TK + EK       330
totaal       344

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK