31.450

Uitvoering wijziging Verdrag van Wenen inzake de fysieke beveiliging van kernmateriaaltype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Kernenergiewet, de Uitleveringswet en het Wetboek van Strafvordering ter uitvoering van de op 8 juli 2005 te Wenen tot stand gekomen Wijziging van het Verdrag inzake de fysieke beveiliging van kernmateriaal (Trb. 2006, 81)
ingediend 08-05-2008 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2008-05-08      
Tweede Kamer
stemming 2008-11-27     203
subtotaal       203
Eerste Kamer
eindverslag 2008-12-09 12    
stemming 2008-12-16 7    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2009-02-19   65  
totalen
TK + EK       222
totaal       287

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 27 november 2008
    stemming (hamerstuk) Handelingen TK 2008/2009, nr. 30, blz: 2517