31.736

Structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekeringtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet op de zorgtoeslag en enige andere wetten, houdende maatregelen om ook wanbetalers voor hun zorgverzekering te laten betalen (structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering)
ingediend 11-10-2008 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2008-05-14      
advies 2008-07-24 71    
nader rapport 2008-10-08   76  
indiening 2008-10-11   3  
Tweede Kamer
behandeling 2009-01-28     109
stemming 2009-02-03     6
subtotaal       115
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2009-03-24 49    
memorie van antwoord 2009-04-14   21  
nader voorlopig verslag 2009-05-11 27    
nadere memorie van antwoord 2009-06-04   24  
eindverslag 2009-06-09 5    
behandeling 2009-07-06 27    
stemming 2009-07-07 1    
subtotaal   109 45 154
Staatsblad
publicatie wet 2009-08-26   50  
totalen
TK + EK       269
totaal       469

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 3 februari 2009
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) nr. 49, 4132-4133
  • 28 januari 2009
    voortzetting behandeling Handelingen TK 2008/2009, nr. 47, blz: 4054-4059
  • 28 januari 2009
    behandeling Handelingen TK 2008/2009, nr. 47, blz: 4031-4051