31.527

Aanwijzing en kwaliteit van zwemwaterentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden en de Wet op de waterhuishouding (aanwijzing en kwaliteit van zwemwateren)
ingediend 05-07-2008 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2008-04-09      
advies 2008-05-28 49    
nader rapport 2008-07-02   35  
indiening 2008-07-05   3  
Tweede Kamer
behandeling 2009-03-18     256
stemming 2009-03-24     6
subtotaal       262
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2009-05-19 56    
memorie van antwoord 2009-06-23   35  
eindverslag 2009-06-23 0    
stemming 2009-06-30 7    
subtotaal   63 35 98
Staatsblad
publicatie wet 2009-07-27   27  
totalen
TK + EK       360
totaal       474

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 24 maart 2009
    stemming (aangenomen, voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk Handelingen TK 2008/2009, nr. 67, blz: 5331
  • 18 maart 2009
    behandeling Handelingen TK 2008/2009, nr. 65, blz: 5171-5176