31.546

Wijziging van de Tracéwet, Spoedwet wegverbreding en de Wet ruimtelijke ordening met het oog op de verbetering van de beroepsproceduretype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Tracéwet, Spoedwet wegverbreding en de Wet ruimtelijke ordening met het oog op de verbetering van de beroepsprocedure
ingediend 26-07-2008 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2007-12-13      
advies 2008-04-10 119    
nader rapport 2008-07-15   96  
indiening 2008-07-26   11  
Tweede Kamer
stemming 2009-05-28     306
subtotaal       306
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2010-05-18 355    
memorie van antwoord 2010-08-27   101  
eindverslag 2010-10-26 60    
behandeling 2011-05-24 210    
stemming 2011-05-31 7    
subtotaal   632 101 733
Staatsblad
publicatie wet 2011-06-23   23  
totalen
TK + EK       1039
totaal       1288

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK