31.518

Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschadetype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot invoering van een procedure voor deelgeschillen ter bevordering van de buitengerechtelijke afhandeling van letsel- en overlijdensschade (Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade
ingediend 27-06-2008 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2008-03-25      
advies 2008-05-16 52    
nader rapport 2008-06-23   38  
indiening 2008-06-27   4  
Tweede Kamer
behandeling 2009-06-25     363
stemming 2009-06-30     5
subtotaal       368
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2009-10-13 105    
memorie van antwoord 2009-12-07   55  
eindverslag 2009-12-08 1    
stemming 2009-12-15 7    
subtotaal   113 55 168
Staatsblad
publicatie wet 2010-06-30   197  
totalen
TK + EK       536
totaal       827

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 30 juni 2009
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2008/2009, nr. 101, blz: 7994
  • 25 juni 2009
    behandeling Handelingen TK 2008/2009, nr. 100, blz: 7933-7942