31.771

Implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatietype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Implementatie van richtlijn nr. 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (Inspire) (Implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie)
ingediend 14-11-2008 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2008-06-16      
advies 2008-08-14 59    
nader rapport 2008-11-11   89  
indiening 2008-11-14   3  
Tweede Kamer
behandeling 2009-04-02     139
stemming 2009-04-14     12
subtotaal       151
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2009-05-19 35    
memorie van antwoord 2009-06-18   30  
eindverslag 2009-06-23 5    
stemming 2009-06-30 7    
subtotaal   47 30 77
Staatsblad
publicatie wet 2009-08-25   56  
totalen
TK + EK       228
totaal       435

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK