31.751

Wijziging diverse wetten in verband met inwerkingtreding Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en enkele andere wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen
ingediend 24-10-2008 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2008-07-18      
advies 2008-09-19 63    
nader rapport 2008-10-09   20  
indiening 2008-10-24   15  
Tweede Kamer
behandeling 2009-05-12     200
stemming 2009-05-19     7
subtotaal       207
Eerste Kamer
eindverslag 2009-06-09 21    
stemming 2009-06-16 7    
subtotaal   28   28
Staatsblad
publicatie wet 2009-09-30   106  
totalen
TK + EK       235
totaal       439

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 19 mei 2009
    stemming (aangenomen, voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk) Handelingen TK 2008/2009, nr. 85, blz: 6646-6647
  • 12 mei 2009
    behandeling Handelingen TK 2008/2009, nr. 82, blz: 6426-6437