31.779

Wijziging Wet explosieven voor civiel gebruiktype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet explosieven voor civiel gebruik ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2008/43/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 4 april 2008 tot instelling van een systeem voor de identificatie en de traceerbaarheid van explosieven voor civiel gebruik overeenkomstig Richtlijn 93/15/EEG van de Raad betreffende harmonisatie van de bepalingen inzake het in de handel brengen van en de controle op explosieven voor civiel gebruik (PbEG L 127)
ingediend 19-11-2008 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2008-11-19      
Tweede Kamer
stemming 2009-06-03     196
subtotaal       196
Eerste Kamer
eindverslag 2009-06-09 6    
stemming 2009-06-16 7    
subtotaal   13   13
Staatsblad
publicatie wet 2009-07-16   30  
totalen
TK + EK       209
totaal       239

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK