31.844

Wijziging Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen
ingediend 29-01-2009 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2008-11-05      
advies 2008-12-11 36    
nader rapport 2009-01-22   42  
indiening 2009-01-29   7  
Tweede Kamer
behandeling 2009-09-23     237
stemming 2009-09-29     6
subtotaal       243
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2009-11-13 45    
memorie van antwoord 2009-11-23   10  
eindverslag 2009-11-24 1    
stemming 2009-12-01 7    
subtotaal   53 10 63
Staatsblad
publicatie wet 2009-12-21   20  
totalen
TK + EK       306
totaal       411

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 29 september 2009
    stemming (aangenomen, voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk) Handelingen TK 2009/2010, nr. 7, blz: 406
  • 23 september 2009
    behandeling Handelingen TK 2009/2010, nr. 5, blz: 312-319