31.859

Aanpassingswet dienstenrichtlijntype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Aanpassing van diverse wetten ter implementatie van richtlijn 2006/123/EG van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (PbEU L 376 /6) (Aanpassingswet dienstenrichtlijn)
ingediend 07-02-2009 14:51
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2009-02-07      
Tweede Kamer
stemming 2009-11-26     292
subtotaal       292
Eerste Kamer
eindverslag 2009-12-15 19    
stemming 2009-12-22 7    
subtotaal   26   26
Staatsblad
publicatie wet 2009-12-24   2  
totalen
TK + EK       318
totaal       320

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK