32.190

Douane- en Accijnswet BEStype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Vaststelling van de Wet Douane- en Accijnswet BES (Douane- en Accijnswet BES)
ingediend 29-10-2009 09:39
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2009-05-26      
advies 2009-08-20 86    
nader rapport 2009-10-28   69  
indiening 2009-10-29   1  
Tweede Kamer
verslag 2009-12-24     56
nota naar aanleiding van het verslag 2010-01-22     29
verslag 2010-03-31     124
behandeling 2010-10-06     189
stemming 2010-10-07     1
subtotaal       343
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2010-11-23 47    
memorie van antwoord 2010-11-30   7  
eindverslag 2010-12-07 7    
behandeling 2010-12-14 7    
stemming 2010-12-14 0    
subtotaal   61 7 68
Staatsblad
publicatie wet 2010-12-28   14  
totalen
TK + EK       411
totaal       581

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK