Dit wetsvoorstel vormt samen met het wetsvoorstel Belastingwet BES het nieuwe belastingstelsel voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden), zoals dit gaat gelden na de wijziging van de staatsrechtelijke positie van de BES-eilanden binnen het Koninkrijk.

Dit voorstel bevat regels op het terrein van de invoerrechten en de accijnzen, en ook over het formele douanerecht.

Dit wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket van wetsvoorstellen die zijn ingediend in het kader van de staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk (31.568).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.190, A) is op 7 oktober 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP en het CDA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 december 2010 zonder stemming aangenomen. De fractie van de SP is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

29 oktober 2009

titel

Vaststelling van de Wet Douane- en Accijnswet BES (Douane- en Accijnswet BES)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende hoofdstukken, artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

26