32.259

Uitvoering protocollen ter bevordering van de veiligheid van de zeevaarttype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Uitvoering van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart (Trb. 2006, 223) en het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentale plat (Trb. 2006, 224)
ingediend 08-12-2009 16:45
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2009-12-08      
Tweede Kamer
stemming 2010-09-30     296
subtotaal       296
Eerste Kamer
eindverslag 2010-10-12 12    
stemming 2010-10-26 14    
subtotaal   26   26
Staatsblad
publicatie wet 2011-02-08   105  
totalen
TK + EK       322
totaal       427

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK