32.259

Uitvoering protocollen ter bevordering van de veiligheid van de zeevaartDit wetsvoorstel regelt de uitvoering van Protocollen van 2005 bij het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart (Trb. 2006, 223PDF-document) en van Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentale plat (Trb. 2006, 224PDF-document) in het Wetboek van Strafrecht en de Uitlveringswet.

Hiermee worden de mogelijkheden om op te treden bij misdrijven tegen de directe veiligheid van schepen op volle zee en van vaste platforms op het continentaal plat verbeterd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 32.259, nr. 2) is op 30 september 2010 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 oktober 2010 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

8 december 2009

titel

Uitvoering van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart (Trb. 2006, 223) en het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentale plat (Trb. 2006, 224)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten