32.021

Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatietype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke indeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de modernisering van de rechterlijke organisatie en in verband met de regeling van het klachtrecht inzake gedragingen van rechterlijke ambtenaren (Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie)
ingediend 18-07-2009 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2009-03-19      
advies 2009-05-20 62    
nader rapport 2009-07-06   47  
indiening 2009-07-18   12  
Tweede Kamer
stemming 2010-05-20     306
subtotaal       306
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2010-11-02 166    
memorie van antwoord 2011-01-21   80  
eindverslag 2011-02-01 11    
behandeling 2011-05-10 98    
stemming 2011-05-17 7    
subtotaal   282 80 362
Staatsblad
publicatie wet 2011-05-31   14  
totalen
TK + EK       668
totaal       803

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK