32.194

Verruiming mogelijkheden voordeelontnemingtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten ter verbetering van de toepassing van de maatregel ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (verruiming mogelijkheden voordeelontneming)
ingediend 31-10-2009 16:22
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2009-05-28      
advies 2009-07-20 53    
nader rapport 2009-10-27   99  
indiening 2009-10-31   4  
Tweede Kamer
behandeling 2010-04-15     166
stemming 2010-04-20     5
subtotaal       171
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2010-09-28 161    
memorie van antwoord 2011-03-17   170  
eindverslag 2011-03-22 5    
stemming 2011-03-29 7    
subtotaal   173 170 343
Staatsblad
publicatie wet 2011-04-12   14  
totalen
TK + EK       514
totaal       684

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 20 april 2010
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2009/2010, nr. 78, blz: 6618
  • 15 april 2010
    voortzetting behandeling Handelingen TK 2009/2010, nr. 77, blz: 6578-6589
  • 15 april 2010
    behandeling Handelingen TK 2009/2010, nr. 77, blz: 6565-6575