32.250

Verbetering kwaliteit en integriteit notariaattype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
ingediend 03-12-2009 16:03
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2009-07-20      
advies 2009-09-24 66    
nader rapport 2009-11-27   64  
indiening 2009-12-03   6  
Tweede Kamer
behandeling 2011-01-26     419
stemming 2011-02-01     6
subtotaal       425
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2011-05-31 119    
memorie van antwoord 2011-09-09   101  
eindverslag 2011-09-13 4    
stemming 2011-09-27 14    
subtotaal   137 101 238
Staatsblad
publicatie wet 2011-10-28   31  
totalen
TK + EK       663
totaal       830

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK