32.263

Wijziging Wet studiefinanciering 2000 en Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met niet-indexering normbedragen voor 2011 en 2012 en aanpassing aanvullende beurstype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met onder meer niet-indexering normbedragen voor 2011 en 2012 en aanpassing aanvullende beurs
ingediend 15-12-2009 09:26
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2009-12-15      
Tweede Kamer
behandeling 2010-09-09     268
stemming 2010-09-14     5
subtotaal       273
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2010-11-03 50    
memorie van antwoord 2010-11-12   9  
eindverslag 2010-11-16 4    
stemming 2010-11-30 14    
subtotaal   68 9 77
Staatsblad
publicatie wet 2010-12-14   14  
totalen
TK + EK       350
totaal       364

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK