32.356

Wijziging van een aantal wetten in verband met het treffen van diverse maatregelen ten behoeve van het bestrijden van verzuim en voortijdig schoolverlatentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met het treffen van diverse maatregelen ten behoeve van het bestrijden van verzuim en voortijdig schoolverlaten
ingediend 01-04-2010 11:19
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2009-11-02      
advies 2010-02-08 98    
nader rapport 2010-03-30   50  
indiening 2010-04-01   2  
Tweede Kamer
behandeling 2011-02-02     307
stemming 2011-02-17     15
subtotaal       322
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2011-03-30 41    
memorie van antwoord 2011-07-01   93  
eindverslag 2011-07-05 4    
stemming 2011-07-05 0    
subtotaal   45 93 138
Staatsblad
publicatie wet 2011-10-18   105  
totalen
TK + EK       460
totaal       715

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK