31.571

Initiatiefvoorstel-Thieme over het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachtentype wetsvoorstel initiatiefvoorstel
(volledige) titel Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten
ingediend 02-09-2008 00:00
fase wetsvoorstel 11_verworpen door Eerste Kamer

Statistieken

indiening 2008-09-02      
Tweede Kamer
behandeling 2011-06-22     1023
stemming 2011-06-28     6
subtotaal       1029
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2011-11-01 126    
memorie van antwoord 2011-11-25   24  
eindverslag 2011-11-29 4    
behandeling 2012-06-12 196    
stemming 2012-06-19 7    
subtotaal   333 24 357
totalen
TK + EK       1386

Documenten EK


Behandeling in TK