32.377

Wijziging Tracéwet inzake versnelling en verbetering besluitvorming infrastructurele projectentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Tracéwet met het oog op de versnelling en verbetering van besluitvorming over infrastructurele projecten
ingediend 27-04-2010 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2009-12-29      
advies 2010-02-19 52    
nader rapport 2010-04-21   61  
indiening 2010-04-27   6  
Tweede Kamer
behandeling 2011-05-31     399
stemming 2011-06-07     7
subtotaal       406
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2011-09-20 105    
memorie van antwoord 2011-10-28   38  
eindverslag 2011-11-01 4    
stemming 2011-11-29 28    
subtotaal   137 38 175
Staatsblad
publicatie wet 2011-12-15   16  
totalen
TK + EK       581
totaal       716

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK