32.392

Wijziging Wet milieubeheer, Wet belastingen op milieugrondslag en Wet op de economische delicten in verband met de Implementatiewet EG-kaderrichtlijn afvalstoffentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PbEU L 312) (Implementatiewet EG-kaderrichtlijn afvalstoffen)
ingediend 21-05-2010 11:47
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2010-02-09      
advies 2010-04-01 51    
nader rapport 2010-05-12   41  
indiening 2010-05-21   9  
Tweede Kamer
behandeling 2010-11-25     188
stemming 2010-11-30     5
subtotaal       193
Eerste Kamer
eindverslag 2011-01-25 56    
stemming 2011-02-01 7    
subtotaal   63   63
Staatsblad
publicatie wet 2011-03-04   31  
totalen
TK + EK       256
totaal       388

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK