32.382

Wet positie en toezicht advocatuurtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur)
ingediend 07-05-2010 11:48
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2009-12-01      
advies 2010-02-11 72    
nader rapport 2010-04-26   74  
indiening 2010-05-07   11  
Tweede Kamer
verslag 2010-07-13     67
nota naar aanleiding van het verslag 2010-11-15     125
verslag 2013-06-04     999
behandeling 2014-04-02     302
stemming 2014-04-08     6
subtotaal       1432
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2014-06-03 56    
memorie van antwoord 2014-07-18   45  
eindverslag 2014-09-09 53    
stemming 2014-09-30 21    
subtotaal   130 45 175
Staatsblad
publicatie wet 2014-10-15   15  
totalen
TK + EK       1607
totaal       1779

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK