32.375

Wijziging Wet voorkoming verontreiniging door schepen en Wet op de economische delicten inzake aanpassing definitie van schadelijke stoftype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen en de Wet op de economische delicten in verband met de aanpassing van de definitie van schadelijke stof, de uitvoering van de in Bijlage II van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen opgenomen voorschriften met betrekking tot het voorwassen van ladingtanks, de uitbreiding van de basis voor het aanwijzen van toezichthouders en enige andere onderwerpen
ingediend 26-04-2010 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2010-01-18      
advies 2010-02-10 23    
nader rapport 2010-04-20   69  
indiening 2010-04-26   6  
Tweede Kamer
behandeling 2011-06-08     408
stemming 2011-06-14     6
subtotaal       414
Eerste Kamer
eindverslag 2011-06-28 14    
stemming 2011-07-05 7    
subtotaal   21   21
Staatsblad
publicatie wet 2011-08-30   56  
totalen
TK + EK       435
totaal       589

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK