32.188

Implementatie kaderbesluit verstekbeslissingentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Overleveringswet, de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties 2008 en het Wetboek van Strafvordering ter implementatie van kaderbesluit 2009/299/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 26 februari 2009 tot wijziging van kaderbesluit 2002/584/JBZ, kaderbesluit 2005/214/JBZ, kaderbesluit 2006/783/JBZ, kaderbesluit 2008/909/JBZ en kaderbesluit 2008/947/JBZ en tot versterking van de procedurele rechten van personen, tot bevordering van de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen gegeven ten aanzien van personen die niet verschenen zijn tijdens het proces (PbEU L 81)
ingediend 28-10-2009 15:34
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2009-08-06      
advies 2009-08-21 15    
nader rapport 2009-10-21   61  
indiening 2009-10-28   7  
Tweede Kamer
stemming 2010-12-16     414
subtotaal       414
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2011-03-02 76    
memorie van antwoord 2011-03-21   19  
nader voorlopig verslag 2011-04-01 11    
nadere memorie van antwoord 2011-04-12   11  
eindverslag 2011-04-19 7    
stemming 2011-05-10 21    
subtotaal   115 30 145
Staatsblad
publicatie wet 2011-05-24   14  
totalen
TK + EK       559
totaal       656

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK