32.581

Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2011type wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer en enkele andere wetten in verband met aanpassingen in het nabestaandenpensioen, een vergoeding voor deelname van leden van de Eerste Kamer aan internationale parlementaire assemblees en enkele technische wijzigingen (Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2011)
ingediend 22-12-2010 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2010-10-13      
advies 2010-11-12 30    
nader rapport 2010-12-15   33  
indiening 2010-12-22   7  
Tweede Kamer
behandeling 2011-09-15     267
stemming 2011-09-27     12
subtotaal       279
Eerste Kamer
eindverslag 2011-10-11 14    
stemming 2011-10-25 14    
subtotaal   28   28
Staatsblad
publicatie wet 2011-11-18   24  
totalen
TK + EK       307
totaal       401

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK