32.616

Wet goedkeuring ministeriële regelingen BEStype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Goedkeuring van ministeriële regelingen tot aanpassing van wetten van Nederlands-Antilliaanse oorsprong voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet goedkeuring ministeriële regelingen BES)
ingediend 01-02-2011 16:02
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2011-02-01      
Tweede Kamer
verslag 2011-02-16     15
stemming 2011-03-10     22
subtotaal       37
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2011-04-21 42    
memorie van antwoord 2011-06-16   56  
eindverslag 2011-06-21 5    
stemming 2011-06-28 7    
subtotaal   54 56 110
Staatsblad
publicatie wet 2011-07-15   17  
totalen
TK + EK       147
totaal       164

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK