32.403

Verzamelwet Verkeer en Waterstaat 2010type wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 op een aantal punten van uiteenlopende aard, van de Wet personenvervoer 2000 ten aanzien van het openbaar-vervoerverbod en enkele technische wijzigingen, van de Wet advies en overleg verkeer en waterstaat in verband met wijzigingen in de vorm waarin betrokkenen en organisaties bij het beleidsproces worden betrokken, wijziging van de Wet op de economische delicten, de Wet luchtvaart, de Binnenvaartwet, de Wet capaciteitsbeheersing binnenvaartvloot, de Wet belastingen op milieugrondslag, de Waterwet, de Invoeringswet Waterwet, de Waterschapswet en de Crisis- en herstelwet op enkele punten van technische aard, alsmede van de Telecommunicatiewet ter herstel van een abuis (Verzamelwet Verkeer en Waterstaat 2010)
ingediend 07-06-2010 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2010-02-03      
advies 2010-04-01 57    
nader rapport 2010-06-01   61  
indiening 2010-06-07   6  
Tweede Kamer
behandeling 2011-06-23     381
stemming 2011-06-28     5
subtotaal       386
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2011-10-17 111    
memorie van antwoord 2011-12-13   57  
nader voorlopig verslag 2012-01-31 49    
nadere memorie van antwoord 2012-02-17   17  
eindverslag 2012-02-21 4    
behandeling 2012-05-08 77    
stemming 2012-05-15 7    
subtotaal   248 74 322
Staatsblad
publicatie wet 2012-06-05   21  
totalen
TK + EK       708
totaal       853

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK