32.444

Wet elektronische dienstverlening burgerlijke standtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de vereenvoudiging van en de invoering van een elektronische dienstverlening bij de burgerlijke stand (Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand)
ingediend 13-07-2010 10:27
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2010-03-01      
advies 2010-04-22 52    
nader rapport 2010-07-07   76  
indiening 2010-07-13   6  
Tweede Kamer
verslag 2010-10-07     86
nota naar aanleiding van het verslag 2010-12-01     55
behandeling 2011-06-14     195
stemming 2011-06-21     7
subtotaal       343
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2011-10-11 112    
memorie van antwoord 2012-10-05   360  
nader voorlopig verslag 2012-11-13 39    
nadere memorie van antwoord 2014-03-24   496  
eindverslag 2014-03-25 1    
behandeling 2014-09-30 189    
stemming 2014-10-07 7    
subtotaal   348 856 1204
Staatsblad
publicatie wet 2014-10-21   14  
totalen
TK + EK       1547
totaal       1695

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK