32.618

Wet verhoging collegegeld langstudeerderstype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd collegegeld voor langstudeerders (Wet verhoging collegegeld langstudeerders)
ingediend 01-02-2011 09:53
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2010-12-14      
advies 2011-01-14 31    
nader rapport 2011-01-28   14  
indiening 2011-02-01   4  
Tweede Kamer
verslag 2011-02-23     22
nota naar aanleiding van het verslag 2011-03-16     21
stemming 2011-04-26     41
subtotaal       84
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2011-05-31 35    
memorie van antwoord 2011-06-17   17  
nader voorlopig verslag 2011-07-01 14    
nadere memorie van antwoord 2011-07-01   0  
eindverslag 2011-07-05 4    
behandeling 2011-07-05 0    
stemming 2011-07-05 0    
subtotaal   53 17 70
Staatsblad
publicatie wet 2011-07-21   16  
totalen
TK + EK       154
totaal       219

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK