32.531

Wijziging Wet voortgezet onderwijs en Arbeidstijdenwet inzake invoering maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijstype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Arbeidstijdenwet in verband met de invoering van een maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs
ingediend 09-10-2010 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2010-02-02      
advies 2010-04-01 58    
nader rapport 2010-10-07   189  
indiening 2010-10-09   2  
Tweede Kamer
behandeling 2011-04-21     194
stemming 2011-04-26     5
subtotaal       199
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2011-05-31 35    
memorie van antwoord 2011-06-27   27  
verslag 2011-06-30 3    
nota naar aanleiding van het verslag 2011-07-01   1  
stemming 2011-07-05 4    
subtotaal   42 28 70
Staatsblad
publicatie wet 2011-07-26   21  
totalen
TK + EK       269
totaal       539

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK