32.512

Bevoegdheid aanpassing excessieve bonussen van bestuurderstype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers en deskundigheidstoetsing van commissarissen
ingediend 20-09-2010 16:33
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2010-06-07      
advies 2010-07-15 38    
nader rapport 2010-09-10   57  
indiening 2010-09-20   10  
Tweede Kamer
verslag 2010-11-22     63
nota naar aanleiding van het verslag 2011-03-29     127
stemming 2012-12-18     630
subtotaal       820
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2013-02-26 70    
memorie van antwoord 2013-07-22   146  
nader voorlopig verslag 2013-10-01 71    
nadere memorie van antwoord 2013-11-19   49  
eindverslag 2013-12-03 14    
stemming 2013-12-10 7    
subtotaal   162 195 357
Staatsblad
publicatie wet 2013-12-20   10  
totalen
TK + EK       1177
totaal       1292

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK