32.625

Invoeringswet geluidproductieplafondstype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de wet van ... tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van de geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds) (Invoeringswet geluidproductieplafonds)
ingediend 04-02-2011 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2010-08-05      
advies 2010-10-21 77    
nader rapport 2011-01-31   102  
indiening 2011-02-04   4  
Tweede Kamer
verslag 2011-04-11     66
nota naar aanleiding van het verslag 2011-05-17     36
behandeling 2011-06-09     23
verslag 2011-06-23     80
stemming 2011-06-30     7
subtotaal       146
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2011-10-11 103    
memorie van antwoord 2011-11-07   27  
eindverslag 2011-11-15 8    
stemming 2011-11-22 7    
subtotaal   118 27 145
Staatsblad
publicatie wet 2012-06-20   211  
totalen
TK + EK       291
totaal       685

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK