32.622

Vereenvoudiging en verbetering wettelijk kader voor Europees geharmoniseerde beleggingsinstellingentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) (herschikking) (PbEU L 302) en de daarbij behorende uitvoeringsrichtlijnen
ingediend 02-02-2011 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2010-08-23      
advies 2010-10-01 39    
nader rapport 2011-01-31   122  
indiening 2011-02-02   2  
Tweede Kamer
behandeling 2011-06-23     141
stemming 2011-06-23     0
subtotaal       141
Eerste Kamer
eindverslag 2011-06-30 7    
stemming 2011-07-05 5    
subtotaal   12   12
Staatsblad
publicatie wet 2011-07-21   16  
totalen
TK + EK       153
totaal       332

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK