32.667

Herziening EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechtentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2009/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap te verbeteren en uit te breiden (PbEU L 140) en de uitvoering van verordening (EU) nr. 1031/2010 van de Commissie van 12 november 2010 inzake de tijdstippen, het beheer en andere aspecten van de veiling van broeikasgasemissierechten overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap (PbEU L 302) en verordening (EU) nr. 920/2010 van de Commissie van 7 oktober 2010 inzake een gestandaardiseerd en beveiligd registersysteem overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking nr. 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 270) (herziening EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten)
ingediend 26-02-2011 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2010-11-24      
advies 2010-12-23 29    
nader rapport 2011-02-17   56  
indiening 2011-02-26   9  
Tweede Kamer
verslag 2011-03-29     31
nota naar aanleiding van het verslag 2011-05-24     56
behandeling 2011-12-20     210
stemming 2011-12-22     2
subtotaal       299
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2012-02-21 61    
memorie van antwoord 2012-03-22   30  
eindverslag 2012-04-03 12    
stemming 2012-04-17 14    
subtotaal   87 30 117
Staatsblad
publicatie wet 2012-05-08   21  
totalen
TK + EK       416
totaal       531

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK