32.420

Implementatie terugkeerrichtlijntype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU L 348/98)
ingediend 17-06-2010 14:08
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2010-02-19      
advies 2010-04-01 41    
nader rapport 2010-06-11   71  
indiening 2010-06-17   6  
Tweede Kamer
behandeling 2011-10-26     496
stemming 2011-11-01     6
subtotaal       502
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2011-11-18 17    
memorie van antwoord 2011-11-25   7  
verslag 2011-12-01 6    
nota naar aanleiding van het verslag 2011-12-02   1  
behandeling 2011-12-06 4    
stemming 2011-12-13 7    
subtotaal   34 8 42
Staatsblad
publicatie wet 2011-12-30   17  
totalen
TK + EK       544
totaal       679

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK