32.891

Wet herziening gerechtelijke kaarttype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering van het aantal arrondissementen en ressorten (Wet herziening gerechtelijke kaart)
ingediend 09-09-2011 11:31
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2011-04-21      
advies 2011-07-15 85    
nader rapport 2011-09-07   54  
indiening 2011-09-09   2  
Tweede Kamer
verslag 2011-10-11     32
nota naar aanleiding van het verslag 2011-10-28     17
behandeling 2011-11-02     5
stemming 2011-12-06     34
subtotaal       88
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2012-02-21 77    
memorie van antwoord 2012-04-05   44  
nader voorlopig verslag 2012-06-05 61    
nadere memorie van antwoord 2012-06-14   9  
eindverslag 2012-06-19 5    
behandeling 2012-07-03 14    
stemming 2012-07-10 7    
subtotaal   164 53 217
Staatsblad
publicatie wet 2012-07-13   3  
totalen
TK + EK       305
totaal       449

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK