32.825

Goedkeurings- en reparatiewet BEStype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Goedkeuring van een ministeriële regeling tot aanpassing van wetten van Nederlands-Antilliaanse oorsprong voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en reparatie van een aantal BES-wetten op het terrein van OCW en IenM (Goedkeurings- en reparatiewet BES)
ingediend 24-06-2011 17:05
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2011-04-20      
advies 2011-04-20 0    
nader rapport 2011-06-16   57  
indiening 2011-06-24   8  
Tweede Kamer
verslag 2011-09-29     97
stemming 2011-10-27     28
subtotaal       125
Eerste Kamer
eindverslag 2011-11-08 12    
stemming 2011-11-15 7    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2011-12-06   21  
totalen
TK + EK       144
totaal       230

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK