33.057

Wet bekostiging financieel toezichttype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Regels met betrekking tot de financiering van het toezicht op de financiële markten (Wet bekostiging financieel toezicht)
ingediend 26-10-2011 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2011-07-21      
advies 2011-09-29 70    
nader rapport 2011-10-21   22  
indiening 2011-10-26   5  
Tweede Kamer
verslag 2011-12-15     50
nota naar aanleiding van het verslag 2012-01-18     34
behandeling 2012-02-07     20
stemming 2012-02-14     7
subtotaal       111
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2012-04-03 49    
memorie van antwoord 2012-04-19   16  
eindverslag 2012-04-24 5    
behandeling 2012-05-22 28    
Staatsblad
publicatie wet 2012-06-14   23  
totalen
totaal       329

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK