33.022

Wet wederzijdse bijstand in de Europese Unie bij de invordering van belastingschulden en enkele andere schuldvorderingen 2012type wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wet wederzijdse bijstand in de Europese Unie bij de invordering van belastingschulden en enkele andere schuldvorderingen 2012
ingediend 29-09-2011 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2011-05-25      
advies 2011-08-19 86    
nader rapport 2011-09-23   35  
indiening 2011-09-29   6  
Tweede Kamer
verslag 2011-11-02     34
nota naar aanleiding van het verslag 2011-11-09     7
behandeling 2011-11-17     8
stemming 2011-11-17     0
subtotaal       49
Eerste Kamer
eindverslag 2011-11-29 12    
stemming 2011-12-06 7    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2011-12-21   15  
totalen
TK + EK       68
totaal       210

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK