33.102

Reparatiewet Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op het terrein van het wonentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Intrekking van de Invoeringswet Wet stedelijke vernieuwing en het redactioneel en wetstechnisch wijzigen van enkele wetten op het terrein van het wonen (Reparatiewet BZK op het terrein van het wonen)
ingediend 22-11-2011 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2011-11-22      
Tweede Kamer
verslag 2011-12-15     23
behandeling 2012-02-02     49
stemming 2012-02-02     0
subtotaal       72
Eerste Kamer
eindverslag 2012-02-14 12    
stemming 2012-02-21 7    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2012-03-09   17  
totalen
TK + EK       91
totaal       108

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK