33.112

Verruiming fouilleerbevoegdhedentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Gemeentewet, de Wet wapens en munitie en de Politiewet 2012 (verruiming fouilleerbevoegdheden)
ingediend 07-12-2011 15:23
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2011-07-18      
advies 2011-09-15 59    
nader rapport 2011-12-01   77  
indiening 2011-12-07   6  
Tweede Kamer
verslag 2012-02-03     58
nota naar aanleiding van het verslag 2012-04-16     73
behandeling 2013-02-26     316
stemming 2013-03-05     7
subtotaal       454
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2013-05-14 70    
memorie van antwoord 2013-09-20   129  
nader voorlopig verslag 2013-10-29 39    
nadere memorie van antwoord 2014-03-11   133  
eindverslag 2014-03-18 7    
behandeling 2014-05-13 56    
stemming 2014-05-20 7    
subtotaal   179 262 441
Staatsblad
publicatie wet 2014-06-05   16  
totalen
TK + EK       895
totaal       1053

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK