32.550

Initiatiefvoorstel-Van Weyenberg en Keijzer Wet normalisering rechtspositie ambtenarentype wetsvoorstel initiatiefvoorstel
(volledige) titel Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Keijzer tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren)
ingediend 03-11-2010 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2010-11-03      
Tweede Kamer
verslag 2011-06-08     217
nota naar aanleiding van het verslag 2011-09-20     104
stemming 2014-02-04     868
subtotaal       1189
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2014-03-26 50    
memorie van antwoord 2014-09-09   167  
nader voorlopig verslag 2014-11-11 63    
nadere memorie van antwoord 2015-05-21   191  
eindverslag 2015-06-30 40    
behandeling 2016-10-25 483    
stemming 2016-11-08 14    
subtotaal   650 358 1008
Staatsblad
publicatie wet 2017-03-28   140  
totalen
TK + EK       2197
totaal       2337

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK