33.161

Invoeringswet Participatiewettype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet)
ingediend 01-02-2012 12:06
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2011-11-08      
advies 2012-01-13 66    
nader rapport 2012-01-27   14  
indiening 2012-02-01   5  
Tweede Kamer
verslag 2012-03-27     55
nota naar aanleiding van het verslag 2012-04-10     14
verslag 2012-04-18     63
behandeling 2012-04-18     0
stemming 2012-04-18     0
verslag 2014-02-04     720
stemming 2014-02-20     16
subtotaal       750
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2014-05-20 89    
memorie van antwoord 2014-06-06   17  
verslag 2014-06-19 13    
nota naar aanleiding van het verslag 2014-06-20   1  
behandeling 2014-06-24 4    
stemming 2014-07-01 7    
subtotaal   113 18 131
Staatsblad
publicatie wet 2014-07-15   14  
totalen
TK + EK       881
totaal       980

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK