33.171

Implementatie richtlijn bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransactiestype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (PbEU L48/1)
ingediend 09-02-2012 09:42
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2011-11-29      
advies 2011-12-22 23    
nader rapport 2012-02-03   43  
indiening 2012-02-09   6  
Tweede Kamer
verslag 2012-03-23     43
nota naar aanleiding van het verslag 2012-05-16     54
stemming 2012-07-05     50
subtotaal       147
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2012-10-30 117    
memorie van antwoord 2012-11-29   30  
eindverslag 2012-12-04 5    
stemming 2012-12-11 7    
subtotaal   129 30 159
Staatsblad
publicatie wet 2012-12-18   7  
totalen
TK + EK       306
totaal       385

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK